Brian Ború – Irlands lejon

Brian Boru är Irland störste nationalhjälte. Han pekas ut som en som ena landet mot vikingarna. Tyvärr var nog inte verkligheten så idyllisk. Som jag har försökt att visa på i detta arbete så hade han stora problem med att hålla ihop sitt rike och motarbetades av de som borde stöttat honom. Fortsätt läsa

Kung Arthur-legenden

Legenderna om Kung Arthur är spridda över hela Europa och dess gamla kolonier. Kung Arthur är den mest kända av alla keltiska hjältar och berättelserna om honom och hans riddare sällar sig till de mest underbara sagorna människan någonsin skapat. Stor inspiration Arthur-legenden påverkar människor ända in i våra dagar. Fortsätt läsa