Vad betyder runorna i runalfabetet?

I denna artikel förklarar jag innebörden av runorna i runalfabetet. Runalfabetet heter egentligen futhark efter de sex första runorna i runraden. Tolkning av runraden När jag tolkar runorna har jag tagit fasta på Sigurd Agrells tolkning av runradens egentliga ordning, med U-runan först och F-runan sist. Fortsätt läsa

Runornas ursprung

De äldsta kända arkeologiska fynden av runskrift stammar från ca 100-150 e Kr. Men det är ännu inte fullt klart varifrån runskriften kommit. Runtecknen visar på inspiration från de flesta forntida medelhavsalfabeten: det grekiska, det romerska, det feniciska och det etruskiska. Fortsätt läsa

Birkas försvar

Den vanliga bilden av vikingatidens försvarsverk och härar har till dagsläget varit relativt bristfällig. I rollspelet Viking med tillbehör finner man gott om tolkningar och regelrätta påhitt vad gäller t ex staden Birka. Denna korta notis har inte för avsikt att kritisera, utan att föra fram nya fakta i ljuset så att äventyr i Birka kan bli ännu mer spännande. Fortsätt läsa